Kategorier
Schwartzkopf, Karl-Aage

Yngste karolinen

Anders är bara 11 år, men har redan fått ge sig ut i krig. Han är page år general Armfeldt och hans uppgift är att passa upp på honom.

Boken utspelar sig i Norge under Karl XII’s regeringstid och handlar om det hårda livet i armén. Anders drömmer om att få större uppgifter och att själv få kriga, men när tiden går och de börjar leva under svårare förhållanden förstår han att kriget har många baksidor.

Det är en spännande bok, som har lärt mig en hel del om Sveriges historia och om hur livet kunde vara för snart 300 år sedan.

Kategorier
Flegg, Aubrey

Katies krig

Katie bor på Irland i början av 1900-talet. Där har det varit oroligheter och strider i många år i försök att få Irland självständigt och Katies far har varit med i kriget och kom inte hem förrän Katie var elva år. Då hade han förlorat den ena handen, men också fått granatchock, vilket gjorde att det i början inte ens gick att få kontakt med honom över huvud taget. Tack vare Katie blev han så småningom bättre.

Katie är den enda som tar sig tid, lyssnar och älskar sin far, men fortfarande lider han av sviterna från kriget. Ibland när han ser vapen får han utbrott och Katie är mycket rädd och känner att hon har ansvar för sin pappa. Hon känner sig tvungen att hålla sin fars problem hemliga i rädsla för att han annars ska hamna på en anstalt.

Katies pappa mår dock bättre och bättre och vill nu starta upp arbetet i skiffergruvan på nytt för att skapa arbetstillfällen och strunta i krigen. Han tycker att man kan gå med på britternas avtal, vilket Katies bror, Seamus, tycker är fel. Seamus menar att man inte ska godta britternas avtal, som han anser är otillräckliga. Han vill kriga och ställa upp för sitt land. Katies far får ett utbrott av Seamus åsikter och plötsligt vet inte Katie vems sida hon står på.

Det här är en spännande och bra bok. Den handlar mycket om att stå för sina åsikter.

Kategorier
Westall, Robert

Krigskatt

Andra världskriget pågår när katten Lord Gort bestämmer sig för att återfinna sin människa. Hennes människa är stridsflygare och befinner sig för tillfället mycket långt från den engelska stad, där Lort Gort bor med sin människas fru och barn. Resan hon har framför sig är alltså mycket lång, men hon är fast besluten att nå fram.

På den långa väger stöter hon på många människor, som hon både hjälper och blir hjälpt av. Bland annat fungerar hon som en lyckobringande maskot på en järnvägsstation och en flygplats, hon får en deprimerad änka på fötter och hon räddar många liv i det sönderbombade Coventry. Men kommer hon någonsin att nå fram till sin älskade människa, Geoffry?

Det här är en spännande bok om en katts långa resa. Samtidigt berättar den om kriget från en lite udda vinkel. Det här är en bok som man lär sig mycket av, samtidigt som den berättar en mycket fin berättelse om en katt.

Kategorier
Mead, Alice

Adems flykt

I Kosovo är 85% av befolkningen albaner och de menar att Kosovo är deras land, men i Kosovo bor det även serber som menar att Kosovo tillhör dem. Albanerna blir ständigt torterade, förödmjukade och mördade av serberna i det hemska krig som utspelar sig där.

I Kosovo bor 14-åriga Adem. Han och hans familj är albaner och därför mördas hans syster och hans pappa misshandlas svårt. Adem själv vill helst av allt fly från Kosovo där serberna kastar tårgas och mördar oskyldiga människor.

Boken var jättebra och den fick mig att förstå mer av kriget. Lite ledsen blev jag av att läsa boken eftersom kriget där är hemskt och fruktansvärt!