Kategori: Rasmuson, Herman

  • Grönt: Välja, hantera, tillaga

    Grönt är absolut inte en smidig lite bok, utan ett rejält verk, som det absolut inte skulle gå att ligga och läsa någon längre stund. Det är fantastiskt! Författarna, som till vardags jobbar med grönsaker hos en grossist eller arbetar som kock och matkommunikatör, har här knåpat ihop 400 sidor med fakta och tillsammans med […]

    Läs mer…