Kategori: Rosesund, Frida Arwen

  • Att de i tid må väckas

    Det är 40-tal och Hilda har gett sig av. Hon är havande och någon pappa finns inte med i bilden. Hon hamnar hos två systrar som låter henne stanna hos dem i sin enkla stuga. Ganska snart börjar det dock kännas skrämmande och olustigt. Någonting är fel med systrarna. Och någonting är heller inte som […]

    Läs mer…