Kategori: Sones, Sonya

  • Stop Pretending: what happened when my big sister went crazy

    När jag skulle läsa den här boken var jag lite skeptisk eftersom jag visste att boken berättas med dikter och jag aldrig hade provat på att läsa en sådan bok tidigare. Nu, när jag har läst boken, kan jag bara säga att boken inte skulle ha kunnat skrivits på något bättre sätt. Boken handlar om […]

    Läs mer…