Kategori: Steen, Thorvald

  • Det sista fotografiet av Thorvald Steen

    Det sista fotografiet är en självbiografisk roman av Thorvald Steen. När han väntar sitt första barnbarn väcks behovet av att få veta mer om släktens historia och varför det hemlighethållits att flera av hans släktingar varit drabbade av en ärftlig muskelsjukdom.

    Läs mer…