Kategori: Orwell, George

  • Animal Farm

    Animal Farm

    En natt drömmer Old Major, den gamla grisen på Mr Jones bondgård, en dröm i vilken människorna på gården är borta. Han berättar om sin dröm för de andra djuren och gör dem på så sätt medvetna om hur illa det är att tvingas slita åt människan. Han får de andra djuren att förstå att…