Kategori: Sjöstedt, Peter

  • Konstnärens vånda och andra noveller

    Konstnärens vånda och andra noveller

    Jag tycker att noveller är riktigt trevliga. De kräver ganska mycket av författaren, för på ett kort antal sidor ska författaren både hinna måla upp karaktärerna i berättelsen, fånga intresset hos läsaren, berätta en historia och avrunda med ett bra avslut. Just därför tycker jag att de i regel skiljer sig mycket från annan skönlitteratur.…