Kategori: Tweed, Matt

  • Kemins värld: En titt på periodiska systemet

    Kemins värld: En titt på periodiska systemet

    Vad som är så fascinerande med kemi, fysik och biologi är att det är olika vetenskaper som beskriver samma saker. Det märker man också i den här lilla kemiboken, där ett kapitel handlar om DNA och några andra handlar om elementarpartiklar. Främst berättar dock boken om de olika ämnena i det periodiska systemet. Min förhoppning…