Kemins värld: En titt på periodiska systemet

Vad som är så fascinerande med kemi, fysik och biologi är att det är olika vetenskaper som beskriver samma saker. Det märker man också i den här lilla kemiboken, där ett kapitel handlar om DNA och några andra handlar om elementarpartiklar. Främst berättar dock boken om de olika ämnena i det periodiska systemet.

Min förhoppning när jag började läsa boken var att jag skulle få lite inspiration till en föreläsning och boken är faktiskt rätt inspirerande. Designen är tilltalande och kapitlen är korta och rikligt illustrerade. Problemet är kanske att kapitlen är så korta att det finns för lite utrymme för förklaringar. Har man bara läst fysik och kemi på gymnasienivå kan texterna faktiskt upplevas som ganska tunga och det får mig verkligen att undra över vem den här boken riktar sig till.

Dock tror jag att man kan få ut mycket mer av boken om man bara är lite piggare än vad jag var när jag läste den. Kemins värld är en trevlig bok om ett väldigt intressant ämne. Bra!