Havets djup

Steffi och hennes lillasyster Nellie skickades till Sverige i början av andra världskriget i väntan på att hela familjen skulle återförenas igen i Amerika. Nu har de bott i Sverige i fyra år och någon återförening har inte blivit av.

Steffi bor mestadels i Göteborg, där hon går i skolan, men hon är också ofta på den ö där fosterföräldrarna bor. Framtiden ser ljus ut: i höst väntar gymnasiet om någon verkligen har råd att betala för hennes studier.

Nellie har också rotat sig. Hon bor på ön, där hon har sin fosterfamilj och alla sina vänner, och hon går i skolan på samma ö.

Alla förstår att kriget någon gång måste ta slut och att familjen någon gång måste återförenas igen, men detta framstår mest förvirrande och svårt. Steffi är snart vuxen och vet inte vad hon vill och Nellies minnen av föräldrarna börjar blekna. En annan fråga är hur föräldrarna har det i koncentrationslägret Theresienstadt egentligen.

Det här är en härlig och underbar bok om en ung judinna som lever under andra världskriget. Den är mycket bra, realistisk och viktig!