Den sjätte systern

När 11-åriga Willas mamma gifter om sig med Kanadas premiärminister blir hela hennes liv förändrat. Tidigare kunde Willa gå lite hur hon ville, men nu får hon av säkerhetsskäl inte göra det. Hon får inte ens träffa sin pappa eftersom föräldrarna är rädda för vad pressen ska skriva. Mamman och premiärministern, Mr Sweetwine, vill inte att det ska se ut som att Willa vantrivs hos dem och därför vill de inte att hon ska bo hos pappan.

Mr Sweetwine har fem barn sedan tidigare, femlingarna Sweetwine, och Willa gillar inte dem något vidare. De är mycket barnsligare än hon, vilket säkert beror på att de inte har sett något av den ”vanliga” världen. De har aldrig varit utanför residenset någon gång under sina liv.

Willas liv blir alltså väldigt förändrat och det är svårt för Willa att acceptera. Det blir inte lättare av att det händer mystiska saker i residenset.

Det här är en underhållande och lättläst bok!