Fru Björks öden och äventyr

Fru Björk och Börje svor varandra trohet tills döden skulle skilja dem åt, men arton år senare lämnade han henne för en annan kvinna och tog allt med sig. Fru Björk, som hade levt hela sitt liv för honom, fick ingenting kvar.

Fru Björk gifte sig då med den otroligt tråkige herr Björk, som egentligen inte tycks vara intresserad av henne. Fru Björk saknar Börje och herr Björk saknar sin förra fru.

Efter många år i ett förhållande, där hon hela tiden har funnit sig i maka på sig och att ändra på sig för att passa in, bestämmer sig fru Björk för att lämna sin man. Hon reser till Italien och kommer där till insikt om att hon måste hämnas på Börje, som var en sådan idiot och lämnade henne trots att de hade lovat varandra trohet. Här tycker jag boken spårar ut lite i och med fru Björks hämndaktioner, men samtidigt ligger mycket av bokens charm i fru Björks drastiska förändring från att ha varit en stillsam och lydig hustru till att bli en fanatisk hämnare.

Boken är en typisk gardellbok. Den är finurligt och roligt skriven samtidigt som den är väldigt allvarlig och fylld av desperation, sorg och besvikelse.